Bedrijfscultuur en content: zo vind je de match

“Je moet de hele organisatie overtuigen van het nut van content”. Een vaak gehoord advies voor marketers die content in hun bedrijf of organisatie op de rails willen zetten. Klinkt logisch, maar hoe pak je dat precies aan in de praktijk? Waar vind je de match tussen je bedrijfscultuur en je contentmarketingambities?

Content in je bedrijf implementeren heeft een strategische, een praktische en een culturele component. De strategie is het werk dat bedrijfstop en marketing afleveren: hier willen we naartoe, dit is de rol van content, dit zijn de kanalen waarlangs we zullen werken en de kpi’s die we willen realiseren.

Waar speelt de bedrijfscultuur?

Vervolgens gaat marketing aan de slag en zet het een operationeel traject uit om ervoor te zorgen dat productie en distributie zo efficiënt mogelijk verlopen. Net op dit punt komt het culturele in het spel: een bedrijf moet ook klaar zijn voor contentmarketing.

Je werkt misschien wel samen met externe partners, maar om de content optimaal te produceren, is ook input en mindset nodig bij alle medewerkers. En die hebben ook hun eigen prioriteiten. Dus hoe zet je de neuzen desondanks massaal in de richting van content? Hoe maak je de sprong naar een bedrijfscultuur die content ademt?

1. Vertrek vanuit je missie en waarden

Elke bedrijfscultuur heeft een aantal duidelijke fundamenten. Als het goed zit, heeft de bedrijfstop een missie en visie geformuleerd en die explicieter gemaakt met duidelijke waarden. Aligneer je content ambities met die visie, missie en waarden. Maar zet ook een stap terug: kent iedereen wel de inhoud van die elementen die je bedrijfscultuur vormen? Pas als dat het geval is, kan je ook echt uitleggen hoe content daartoe zal bijdragen.

2. Vind de passie voor de jobs

bedrijfscultuurEen tweede meer gericht element in het koppelen van bedrijfscultuur en content is de intrinsieke motivatie van werknemers. Iedere werknemer heeft wel een reden waarom hij zijn job graag doet. Tracht die te ontdekken wanneer je iemand wil warm maken om het contentproces op een bepaald moment te ondersteunen. Speel in op die motivatie en leg uit wat die voor contentmarketing kan betekenen.

Neem daarbij ook angst weg: toon de werknemers dat er een proces is, dat het niet erg is als ze een idee hebben dat eens niet bruikbaar is, dat hun basisconcept toch waardevol was ondanks al die aanpassingen van het contentmarketingbureau.

3. Werk top-down

Klinkt als een vreemd advies en terecht: als je erin slaagt om de bedrijfscultuur en de content te matchen zal heel wat informatie bottom-up zijn weg vinden naar de contentmarketing. Maar om echt een contentcultuur te promotenen te verspreiden, moet je ook even top-down kunnen denken. In de praktijk: laat de baas (of een departementshoofd) tonen hoe hard hij gelooft in content, hoe hij er zijn passie in kwijt kan, hoe hij er dagelijks aan denkt. Lead by example.

4. Spreek dezelfde taal

tone-of-voiceBij het installeren van een van content doordrongen bedrijfscultuur horen ook zeer praktische elementen. Een standvastige tone-of-voice bijvoorbeeld. Je kan die opdracht beperken tot de productieverantwoordelijke: zorg ervoor dat elke bijdrage vanuit dezelfde stem spreekt. Dat kan werken, maar het is veel efficiënter als iedereen die de productie ondersteunt zich die toon al eigen maakt.

En dat hoeft niet te betekenen dat het verschil tussen auteurs moet verdwijnen: een CEO mag op zijn blog echt nog wel andere accenten leggen dan een onderzoeker die een nieuw project voorstelt. Enkel de toon moet in dezelfde richting zitten.

5. Geef mensen tools

Vragen of iedereen al even in dezelfde ‘toon’ wil spreken, is niet zo’n efficiënte oproep. Deel met al wie betrokken is de nodige basisinformatie. Stel informatie ter beschikking over de karakteristieken van je merk, geef duidelijk aan wat aandachtspunten zijn.

Maar schets ook duidelijk wat medewerkers mogen verwachten van externe partijen. Zorg dat ze weten dat het mogelijk is dat partners zullen bellen voor info of speel zelf de rol van facilitator voor die contacten.14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.