Featured snippets: zo kaap je ‘positie 0’ in de zoekrankings

Merkte je ook al dat Google zijn zoekresultaten vaak start met een neutraal kaderstukje dat heel gericht jouw vraag beantwoordt? Deze positie nul, in SEO-jargon de featured snippets, is een relatief jonge mogelijkheid om jouw content bovenaan de zoekresultaten te krijgen. Hoe pak je dat het best aan?

> Lees ook: Natural language processing, BERT en het creëren van content

Wat is een featured snippet?

Een featured snippet is een kort antwoord op een vraag die de surfer stelt in Google. De zoekmachine plaatst het antwoord in een apart blokje (een ‘answer box’) dat boven de resultaten terechtkomt. Het gaat om een organisch zoekresultaat dat Google zelf selecteert en vervolgens beloont met extra zichtbaarheid op positie 0.

featured snippet

Meer of minder bezoekers?

De positie 0 geeft al meteen aan waarom veel bedrijven interesse tonen voor de featured snippet. Voor ads betaal je de positie, hier verdien je een topplaats omdat je erin slaagt om een begrip – volgens Google – als beste te definiëren. Earned media in SEO met andere woorden.

Toch hebben de antwoordvakken van Google ook tegenstanders. De bezoeker krijgt immers het antwoord op zijn vraag meteen voorgeschoteld en critici vrezen dat de kans op doorklikken daardoor verkleint. Een studie van Ahrefs, toegelicht in dit artikel van Searchengineland, rapporteerde een terugval van 20% op de click-throug-rate (CTR).

“Een goede toepassing bij het werken aan featured snippets is de kennisbank: een plek waar kennis wordt gedeeld over de niche waarin jij actief bent. Een soort Wikipedia over jouw niche dus.” – Sjoerd Pijnakker

Share on Twitter:

Maar andere studies tonen net het omgekeerde. Moz rapporteerde een stijging van meer dan 10% van de CTR. De voorstanders argumenteren dat Google slechts een deel van het antwoord geeft. Wie echt de intentie heeft om meer informatie te vergaren, zal toch doorklikken en daarbij kiezen voor de bron die Google bovenaan zet. Of vertaald in metrics: de kwaliteit van het bereik stijgt, je krijgt enkel de mensen door die echt interesse hebben.

Hoe werken featured snippets?

Het zal geen verrassing zijn, maar het algoritme dat de featured snippet bepaalt, is niet gelijk aan het gewone algoritme van Google. Op positie één staan betekent met andere woorden niet dat je automatisch ook positie nul cadeau krijgt van Google.

Om de positie nul te veroveren moet je aan enkele andere voorwaarden voldoen. Die zijn zelfs niet altijd inhoudelijk, maar vaak ook structureel. Het is evenmin mogelijk om de pagina waarop je info geeft die nuttig kan zijn voor de featured snippet te markeren, blijkt uit de informatie van Google hierover.

Wat zit in een featured snippet?

Wie een featured snippet wil veroveren, doet er goed aan om in zijn artikel meteen rekening te houden met de info die Google apprecieert. Wat moet er zoal in?

Een duidelijke vraag. Voorzie een subtitle die duidelijk aangeeft welke vraag je zal beantwoorden. De vraag zelf is idealiter de titel. Zoals boven onze eerste subtitle ‘Wat is een featured snippet?’

Een antwoord met een ideale lengte. Verwoord je antwoord zo helder en toch beknopt mogelijk. Het is geen officiële richtlijn, maar veel snippets klokken af op vier tot vijf lijnen of maximaal zo’n 500 tekens.

Microdata. SEO-specialisten raden ook aan om gebruik te maken van microdata. Kwestie van Google aan te duiden waar je pagina start en welke info je je bezoekers bezorgt.

featured snippet

Hoe verover je featured snippets?

Zijn deze drie aandachtspunten een garantie op instant succes? Helaas niet. Featured snippets zijn een werf op de lange termijn. Je bouwt het structureel in op je website en moet na verloop van tijd aftoetsen in welke mate Google je snippets registreert en gebruikt.

Sjoerd Pijnappel wijst bijvoorbeeld op het nut van een kennisbank om Google te helpen overtuigen. “Je moet Google laten zien dat jij die informatie (antwoorden) biedt”, zegt hij. “Een goede toepassing daarvoor is de kennisbank: een plek waar kennis wordt gedeeld over de niche waarin jij actief bent. Een soort Wikipedia over jouw niche dus.”

De kennisbank wordt in die optiek een soort van mini-structuur binnen je site die aan Google moet tonen dat jij de autoriteit in de niche bent. Het gaat om een logische set van pagina’s die per categorie een reeks artikels samenbrengt die stuk voor stuk een helder antwoord geven op een hoe- of wat-vraag die Google vaak krijgt.

Content meets structure

Wie wil investeren in featured snippets moet met andere woorden zowel inhoudelijk als structureel ingrijpen. Het kan helpen om af en toe heldere definities te geven, dat helpt altijd, maar het vergt ook ingrepen in hoe je een website opbouwt.

De vijf grote tips voor featured snippets zijn:

    • Herneem de kernvraag als subtitle, vaak bij het begin van het artikel.
    • Voorzie een beknopt antwoord (een viertal lijnen) dat de essentie vat, maar toch aanzet tot doorklikken en verder lezen.
    • Denk na over een kennisbank die alle content die relevant is voor antwoordboxen samenbrengt.
    • Geef die bank een goede structuur en overtuig Google zo dat jij de te vertrouwen autoriteit bent.
    • Denk strategisch. Op welke vragen is het voor je onderneming ideaal om featured snippets te scoren en voor welke niet?

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.