Zal voice search SEO door elkaar schudden?

SEO zal in 2016 meer rekening moeten gaan houden met voice search. Vooral bedrijven met een jonge doelgroep zullen de vindbaarheid van hun content daar moeten op afstemmen. Waarin schuilt het succes van voice search en wat zijn de gevolgen voor SEO en het gebruik van keywords?

Je hebt het ongetwijfeld al eens geprobeerd op een smartphone: een zoekopdracht in Google inspreken in plaats van hem in te tikken. Zeker voor lange zoekopdrachten spaart dat tijd uit en de spraakherkenning doet het almaar beter. Engelse termen gaan vlot, Nederlandse vaak ook en zeker als je ze netjes articuleert.

Voice search breekt door

Vooral jongeren lijken van de toepassing te houden en het verschijnsel is allerminst marginaal te noemen. Eind 2014 liet Google al weten dat 55% van de jongeren en 40% van de volwassenen minsten een keer per dag een voice search insprak. In volume weegt het aantal gesproken zoekopdrachten nog niet op tegen de geschreven, maar de reflex, de gewoonte en de behoefte eraan zijn wel duidelijk aanwezig.

De opkomst van voice search gaat uiteraard hand in hand met die van mobiele content. Hoe meer en hoe vlotter die beschikbaar is, hoe groter de behoefte aan voice search. Gevonden worden in zoekresultaten is na Mobilegeddon in de eerste plaats een zaak van het optimaliseren van je websites en content voor mobiele dragers, maar voice search lijkt een belangrijk bijkomend aspect te worden. Maar wat kan een groter belang van voice search concreet betekenen voor contentmarketing?

1. De zoekopdracht verandert

Mensen die via voice search zoeken, definiëren hun zoekopdracht anders dan wanneer ze dat geschreven doen. Klinkt niet echt logisch, maar volgens Google is er wel degelijk een verschil. Wie een zoekopdracht tikt, zal ‘autoverhuur’ intikken. Wie voice search hanteert, zal eerder vragen ‘waar in de buurt kan ik een auto huren?’.

Meer dan geschreven zoekopdrachten, vertrekt voice search van de vragen wie, wat, waar, wanneer of hoe om een opdracht te omschrijven. Dat is een enorm belangrijke vaststelling voor de manier waarop je mobiele content structureert.

Content zal in bondige termen een antwoord op die kernvragen moeten kunnen formuleren. Terwijl desktop content meer de kans krijgt om in de diepte te gaan. Of anders gezegd: voice search zal het verschil tussen mobiele content en desktop content explicieter maken in de komende jaren.

2. De rol van keywords verandert

De ingrepen die Google de voorbije jaren doorvoerde aan zijn algoritmes hebben het belang van keywords al enigszins afgezwakt, maar voice search zal daar op korte termijn nog een schep bovenop doen. Het maakt keywords simpelweg minder relevant door de manier waarop gesproken zoekopdrachten eruitzien.

Als gebruikers hun zoekopdracht meer als een conversatie met hun telefoon gaan opvatten en dus ook zo praten, zal het aantal verschillende zoekopdrachten ook vergroten. De zoekmotoren zullen met die complexiteit leren omgaan, daar schuilt het probleem niet.

Maar door die complexe opdrachten te leren verwerken, zullen ze ook gaandeweg de eenvoudige keywords als het ware bypassen. Websites die enkel op die eenduidige keywords steunen, zullen in de rankings beetje bij beetje terrein verliezen op de sites die hun keywords opbouwen rond vragen en in één moeite de structuur van hun content op dezelfde manier structureren.

Auditief proces beïnvloedt tekstuele opbouw

En zo krijg je het bijzondere fenomeen dat de doorbraak van spraakherkenning, een auditief gegeven, een sterke impact zal hebben op de manier waarop content producenten vooral hun geschreven content op mobiele dragers moeten produceren.

Ken je doelgroep blijft daarom het leitmotif. Om te weten welke tekststructuren goed aansluiten bij de manier waarop jouw doelgroep aan voice search doet of gaat doen, zal het zaak zijn om met de hulp van bijvoorbeeld Google Analytics fijn in kaart te brengen welke gesprekken jouw klanten voeren met hun zoekmotor. Een stukje sci-fi voor 2016.

[hs_action id=”4382″]

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.