Klaarheid in de contentmarketingtargets

content marketing goalsWie even ‘content marketing goals’ googelt vindt algauw de verwachte lijstjes: 10 contentmarketinggoals hier, 7 business goals van contentmarketing daar of nog eens 5 ginder. Vaak nuttige en goed onderbouwde blogposts, die echter door hun lijstjesdrang inboeten aan overzichtelijkheid voor al wie vertrouwd is met de gangbare marketingdoelstellingen. Dat vraagt om wat klaarheid. Door zijn online meetbaarheid kunnen we van contentmarketing vaak de brug leggen naar sales, maar wat zijn de andere grote contentmarketing targets die je als marketeer kan vooropstellen?

Over de link tussen digitale contentmarketing en meetbare sales hebben we het op deze blog al meermaals gehad. Wie digitale content verspreidt, kan dankzij de juiste metrics en/of automatiseringssoftware het verband leggen tussen de consumptie en het delen van deze content en de leads en de on- en offline sales. Verkoop is met andere woorden een heel belangrijk objectief voor content marketing, maar niet elk merk start een contentmarketingtraject om de verkoop te stimuleren. Voor sommige bedrijven kan het een interessante extra uitloper van een andere objectief worden, voor andere is het gewoonweg niet de kern van de content opdracht. Het lijstje met business goals voor contentmarketing is lang, maar in essentie kunnen we naast sales nog drie belangrijke contentmarketintargets onderscheiden. En net als bij sales is meetbaarheid ook hier geen verre droom.

1. Imago

Net als in de outbound marketing is ook een verbetering of bijsturing van het merkimago een van de mogelijke contentmarketingtargets. In zijn meest naakte vorm gaat imago over awareness (en dus over de mate waarin de doelgroep jouw content vindt en consumeert), maar ook hier kan het uiteraard verfijnder. De relatie tussen content en reputatie is immers sterk ingebed in het mechanisme achter content marketing. Wie hoogkwalitatieve content produceert en die goed vindbaar maakt via SEO, bouwt een bereik op. Dat bereik blijft intact omdat de content goed is, maar ook omdat de auteur van de content een reputatie krijgt die onlosmakelijk verbonden raakt met het imago van het merk achter de content. Google speelt in op deze techniek door naast de SEO-vindbaarheid ook het belang van een Google+-profiel voor contentauteurs te onderlijnen. Is imago moeilijker meetbaar dan sales? In zekere zin wel. Wie content kan koppelen aan de sales in zijn webshop heeft harde kwantitatieve data. Imagoresultaten rusten eerder op een mix van cijfers die awareness en reputatie onderlijnen, maar ook klassieke kwalitatieve onderzoekstechnieken zoals diepte-interviews over een merkimago of bevragingen naar bijvoorbeeld top-of-mind awareness kunnen hun nut bewijzen.

2. Getrouwheid

De mix van reputatie en appreciatie zorgt voor een duidelijk imago en ook voor engagement. En engagement is de basis voor een van de andere content marketing targets: loyalty. Getrouwheid is een doel dat zweeft tussen sales en imago. Zoals hierboven aangegeven kan een trouw publiek wijzen op engagement en zegt engagement heel wat over de reputatie en awareness van een merk. Maar tegelijk is trouw een soort van indirect objectief dat de weg wijst naar verkoop. Als een publiek trouw wordt aan een merk omwille van de content, dan zorgt dat op lange termijn voor verkoop. Verkoop die op dat moment nog moeilijk terug te brengen is tot een bepaald stuk content, maar wel voortvloeit uit de geleverde inspanningen om met content een engagement en zelfs een community uit te bouwen. Is loyalty meetbaar? Zoals gezegd ligt dat moeilijk als je de impact van loyalty op sales wil aantonen, maar de pure getrouwheid is goed in kaart te brengen met consumptie- en bezoekcijfers die aantonen hoe frequent consumenten jouw content zoeken en consumeren.

3. Educatie

Het meest softe – maar daarom niet minderwaardig – onder de content marketing targets is educatie. Sommige merken, vaak maar niet enkel in de ngo- of sociale sector, streven met content naar een doel dat wars staat van sales: pure opvoeding van de lezer of kijker door hem of haar te informeren over een nog te onbekend onderwerp. Al speelt ook hier weer een indirecte mechaniek omdat educatie ongetwijfeld ook een impact heeft op imago, maar bottom line mikt de content producent op loutere informatie. Of de boodschap aankomt en geconsumeerd wordt, is daarom haast vanzelfsprekend goed meetbaar. Of moeilijke boodschappen echt begrepen worden, is minder makkelijk in kaart te brengen. Ook hier zijn meer kwalitatieve surveys een hulpmiddel om ook dat goed in te schatten.

4. Human resources en rekrutering

Wie het heeft over business goals kan niet omheen de interne weerslag van contentmarketing binnen het businessmodel. Wie groeit als onderneming, moet op zoek naar nieuwe krachten en net daarom kan rekrutering een van de belangrijke contentmarketingtargets worden. Bedrijven schreven zich al in in deze denkwijze door hun employer brand zowel inhoudelijk als grafisch te onderbouwen, maar het kan net zo goed met content. Regelmatige content updates (tekst, foto’s, video’s) die uitleggen hoe een bedrijf evolueert of zich positioneert, geven talent een inzicht in de opportuniteiten binnen een onderneming. Een dergelijk content marketing plan stemmen specialisten bij voorkeur af op de lopende rekruteringscampagnes. Dat schetst dan weer het kader om in te schatten en te meten in welke mate content heeft bijgedragen tot het vinden van de juiste profielen voor openstaande functies.

[hs_action id=”2530″]

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.