Met welke interne organisatie kan je content maken?

Als je als bedrijf content wil maken, dan heb je daarvoor de juiste mensen nodig. Een contentmarketer? Uiteraard, maar daarmee bouw je nog geen team of beter, een organisatie. Wat is er nog meer nodig?

Content maken doet een marketeer in je bedrijf niet geïsoleerd in een vakje. Zijn inspanningen hebben in de eerste plaats gevolgen voor de marketingafdeling, maar bij uitbreiding ook voor de hele onderneming. Eerst de marketingafdeling: die zal vooral moeten wennen aan een ander ritme. Minder in termen van campagnes, meer in voortdurende inspanning om content te blijven maken die de doelgroep helpt. Die content start vaak bij kennis en ideeën die aanwezig is in alle divisies van het bedrijf. Daarom is content maken een totaalproces in je onderneming.

> Lees ook: Maak de juiste B2B-content voor elke plaats in de funnel

organisatie content team

Want mensen die content schrijven of filmen, of dat nu intern of extern gebeurt, zullen researchwerk verrichten. Bij je klanten, bij je werknemers of bij contacten van je werknemers. Het stuk content dat daaruit voortvloeit, zal door een revisieproces gaan. Opnieuw bij de betrokken werknemers die daar het meest vanaf weten. Daarna komt het op tafel bij marketing, waar het langs de verantwoordelijke moet. De werking is nog het best vergelijkbaar met die van een klassieke redactie. Een hoofdredacteur, een eindredacteur, producenten, maar ook strategen, fotografen en/of vormgevers.

Kijk naar de schaal van je organisatie

Om de vraag te beantwoorden welke profielen je precies nodig hebt om je als ‘redactie’ te organiseren, kijk je best eerst naar de schaal van je onderneming. Een kleine kmo met twintig medewerkers of een grote multinational met 1.000 mensen in dienst en internationale steun… het maakt een heel verschil.

Content marketing in een kmo

In een kmo centraliseer je content het best rond de marketingverantwoordelijke, die zeer vaak ook de taken van content marketeer opneemt. Deze verantwoordelijke stippelt de strategie uit, maar we merken almaar meer dat hij of zij steun krijgt van een meer uitvoerend profiel. Iemand die de redactiewerking als het ware aanstuurt.

In de praktijk is dat wel meer de communicatieverantwoordelijke die de brug maakt naar een redactieteam. Vaak externen en vaak ook in combinatie met social media expertise.

Content marketing in een grote onderneming

Een ander verhaal geldt in een grote onderneming met een meer uitgebreid marketingteam. Een marketingdirecteur zal er in die context veelal voor opteren om naast de marketing manager ook een content marketing manager aan te stellen.

Onder dit profiel verzamelt zich vervolgens een team van interne specialisten. In de eerste plaats gaat het om een (of meerdere) content manager(s), afhankelijk van het aantal projecten, die de contentproductie coördineren.

Hoe bedreven ze ook zijn in hun specialiteit, al de content profielen hebben – naast het maken van knappe content – ook een gemeenschappelijke missie. Het team moet een motor worden die de hele organisatie betrekt en motiveert.

Share on Twitter:

Binnen het team is ook ruimte voor versterking op vlak van marketing automation, SEO of social media. In de praktijk zien we dat deze taken ook nog vaak bij externe bureaus belanden.

Idem dito voor de productie zelf. Een flink uitgebouwd communicatiedepartement kan wel helpen bij het maken van content, maar veel productie gebeurt buitenshuis.

Een rondje op LinkedIn maakt het vaak al duidelijk: net als in de hele marketingsector ronkt het van de content functietitels: van chief content officer over digital optimizer tot videoproducer of marketing automation specialist en data cruncher. Welke rollen zijn nu zoal essentieel?

Content marketeer (of chief content manager)

Nog steeds de hoeksteen van je interne team. Hij rapporteert rechtstreeks aan de marketingdirecteur (in een groot bedrijf) of aan de zaakvoerder (in een kmo). De strategie, maar ook de uitvoering ervan zijn zijn verantwoordelijkheid. Net als het aanwerven van al andere profielen binnen de content organisatie.

Content manager

De man of vrouw in het veld, de kapitein van de content marketeer. Hij of zij is verantwoordelijk voor de eigen kanalen en als dat er veel zijn, in een groot bedrijf kan dat zeker, dan gebeurt het ook dat elke manager zijn kanaal of project beheert.

Content producenten

Deze vinden we minder intern, maar of je ze nu intern of extern plaatst, het blijven steevast dezelfde profielen die je nodig hebt.

· Tekstschrijvers in meerdere gedaanten. Van creatieve copywriters tot diepgravende journalisten, in functie van je doelen kan je beide nodig hebben.

· Fotografen en vormgevers. Zeker bedrijven die inzetten op sterke visuele content zullen permanent nood hebben aan mensen die beelden creëren, zoals een fotograaf, maar ze ook vormgeven (grafici, lay-outers). Om foto’s aan te passen, maar net zo goed om die pakkende infographic te maken.

· Videoproducenten. Almaar belangrijker worden talenten die gevoel hebben voor regie. Een verhaal kunnen ballen in een nette online video en dus ook weten wat monteren en ‘renderen’ betekent.

Content optimalisatiespecialisten

Een niet te onderschatten categorie, want content moet ook renderen. Niet enkel om dat mooi te rapporteren, maar ook om permanent bij te sturen. Maak iemand verantwoordelijk voor alle datacollectie en voor de verwerking van die nuttige gegevens.

Denk daarbij verder dan SEO en werk ook op leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van content. Vanuit business zal ook de vraag luider klinken om een data cruncher aan te werven, specifiek voor het analyseren van data.

Content automatisatiespecialisten

Last but not least groeit het belang van de profielen die helpen om content op te schalen. Om te automatiseren en tegelijk ook te personaliseren. Wizzkids die bedreven zijn in Hubspot, Marketo of Pardot, maar tegelijk de brug maken naar je e-mailcampagnes, je lead generatie, enzovoort. Dit is de man of vrouw die denkt en leeft in workflows.

content functies

De gemeenschappelijke missie: cultuur

Hoe bedreven ze ook zijn in hun specialiteit, al deze profielen hebben – naast het maken van knappe content – ook een gemeenschappelijke missie. Het team moet een motor worden die de hele organisatie betrekt en motiveert.

Met je content team creëer je een cultuur die gericht is op het naar buiten brengen van interessante verhalen. Een cultuur die de reflex aankweekt bij alle medewerkers om die verhalen te ontdekken, door te geven en te stofferen. Je kan als organisatie beschikken over de beste profielen, maar enkel als de cultuur leeft, kan je je strategie maximaal gaan benutten. Een sterke betrokkenheid is echt de sleutel tot succes.

Wat doe je zelf en wat besteed je uit?

Vanuit die interne drive wordt het vervolgens ook zeer rendabel om de nodige partners te betrekken. Want laat ons niet flauw doen: slechts weinig organisaties kunnen of willen al de vaardigheden intern verzamelen. Het is vaak zelfs beter met sparring partners te werken om de nodige nieuwe expertise permanent in de organisatie te injecteren.

Dat kan ruim gaan: van advies op vlak van de strategie tot de uitvoering, de productie en de distributie tot en met de optimalisering. Een gouden regel is er niet, maar vaak voelt een organisatie zelf vlot aan waar extra input welkom is en waar de eigen kracht ligt. Zoek gericht naar partners die je missie goed begrijpen, voeling hebben met je doelgroep en hun journey om van daaruit mee te werken aan je content ambities.

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.