Van content overload tot digibesitas

Enkele maanden terug schoven we content overload nog naar voor als een van de belangrijke uitdagingen voor 2016. Intussen onderbouwt iMinds die stelling en het lanceert meteen ook een van de woorden van het jonge jaar: digibesitas. Het fenomeen is niet identiek aan content overload, maar is voor contentmarketers wel even relevant.

Content overload en digibesitas zijn twee symptomen van hetzelfde feit: almaar meer digitale media schreeuwen om onze aandacht met nochtans interessante informatie.

Het toegenomen geloof in contentmarketing is daar niet de enige oorzaak van, het zijn vooral symptomen die ontstaan door de algemene toename aan informatie. Ook communicatie met vrienden bijvoorbeeld maakt deel uit van het pakket informatie dat digibesitas in de hand werkt. We nemen hoe dan ook steeds vaker te veel informatie tot ons.

Content overload en digibesitas zijn zeer relevant voor content marketers: als zelfs in nichesegmenten in B2B almaar meer grote spelers met vergelijkbare content naar het engagement van eenzelfde publiek dingen, dan wordt de hoeveelheid content wel degelijk een probleem.

> Lees ook: Checklist voor het maken van goed onderbouwde B2B-content

Wie digibesitas?

De verdienste van de iMinds studie is dat ze goed in kaart brengt hoe dat probleem precies ontstaat. Ten eerste schetst het onderzoek welke doelgroep vooral vatbaar is voor digibesitas.

Met name de digital natives zijn gevoelig voor digibesitas omdat deze jonge groep zich de voorbije jaren gewoontes (op vlak van informatieconsumptie) heeft eigen gemaakt die zeer tijdrovend zijn.

Het rapport van iMinds wil het probleem echter niet enkel tot die groep beperken. De Digimeter, die dit fenomeen in kaart bracht (en 2.000 mensen bevraagt), stelde vast dat een kwart van de gezinnen over vijf schermen beschikt: smartphone, laptop, desktop, tablet en televisie. En de tijd die al deze schermen opeisen gaat consequent omhoog.

Vooral de smartphone slokt tijd op. Intussen heeft twee op drie Vlamingen er één op zak en één op drie geeft aan meer dan drie uur per dag eraan te besteden. En wellicht met de nodige overlap: ook Facebook slorpt intussen een uur uit onze dag.

Hoe digibesitas?

Nog een mooie nuance uit het onderzoek is de vaststelling dat content overload niet enkel draait om de hoeveelheid content, maar ook om de snelheid. Wie een e-mail stuurt, kijkt een uurtje later of er een antwoord binnenloopt. Wie via WhatsApp communiceert, hoopt op een sneller antwoord.

De combinatie van veel en snelle content, leidt tot digibees gedraag: het multitasken of trachten zoveel mogelijk informatie tegelijk te behappen. Met de laptop op de schoot voor televisie en intussen ook de smartphone bij de hand voor de chat via WhatsApp, bijvoorbeeld.

Voor bedrijven die investeren in interessante content voor hun doelgroep is vooral dat gedrag een bedreiging. De content consument deelt zijn of haar aandacht zo sterk op dat het risico niet ondenkbaar is dat ze jouw boodschap onvoldoende oppikken. Hoe goed, mooi of interessant die ook is.

Dus digibesitas

Ook op vlak van oplossingen geeft de iMinds-studie een mooie hint. Hebt u digital natives in uw doelgroep dan mag u zich aan een zekere ‘demediatisering’ verwachten. Als student konden deze digital natives hun mediagedrag nog gecombineerd krijgen. Nu ze aan het werk gaan en/of kinderen krijgen, lukt dat almaar minder.

Het gevolg: de minst relevante media gaan eruit. De ene liquideert Facebook, de andere stopt met tweeten, enzovoort. De boodschap is duidelijk: onderzoek welke mediakanalen voor jouw doelgroep onmisbaar zijn. E-mail lijkt een sterke kanshebber, omdat het zeker in professionele context niet weg te denken valt.

Maar afhankelijk van doelgroep tot doelgroep en sector tot sector zijn belangrijke verschillen niet ondenkbaar. Critici vinden dat bedrijven dan vooral minder content moeten gaan produceren, maar krijgen meteen ook de repliek dat het vooral de gewoonte bij de consument is die tot digibesitas leidt. Ook hier heeft de consument de teugels in handen: hij bepaalt hoe ‘less’ ‘more’ kan worden en laat dat niet over aan wie de content verspreidt.

Middelen tegen digibesitas

Hoe kan je als content producerend bedrijf het best omspringen met een doelgroep die trekken van digibesitas vertoont?

1. Investeer in kwaliteit, dat blijft de beste techniek om je content te onderscheiden in een grotere massa.

2. Varieer voldoende door gebruik te maken van verschillende formats.

3. Maak je content nog gerichter door te investeren in het begrijpen van data en metrics.

4. Doe aan leadnurturing. Voed leads met content, zeker als je in een sector zit met een lange lead time.

5. Durf kritisch te kijken naar het mediagedrag van je doelgroep. Is de doelgroep vatbaar voor wat onderzoekers als digibesitas omschrijven, analyseer dan welke media je publiek het snels opzij schuift om tijd vrij te maken.

14 redenen waarom jouw contentmarketing niet werkt

Heb je weinig of zwakke leads, weinig bezoekers, weinig clicks? We sommen in deze whitepaper 14 redenen op waardoor het fout kan lopen en geven tips hoe je dit kan vermijden.